Došu tests

Katrs cilvēks ājurvēdā tiek uzskatīts par vienreizēju individualitāti, kura sākotne ir dievišķa. Dzīves mērķis ir atkal atrast savu dievišķo sākotni un censties vadīt savu dzīvi pēc šīs pozitīvās pieredzes.

Lai varētu noteikt katra individuālo konstitūciju un novirzes no tās, ajurvēdā tiek izmantota došu koncepcija. Trīs pamatkonstitūcijas - Vata, Pitta un Kapha , kuras reprezentē ķermeņa esences, jeb bioenerģijas kā ķermeniskā tā arī garīgā līmenī sastāv no 5 pamatelementiem – ētera, gaisa, uguns ūdens un zemes. Cilvēkā darbojas noteikts došu samērs, kurš nosaka katra personiskās vajadzības pēc noteiktas vides, uztura, dzīves veida. Nosakot savu konstitūciju Jūs varēsiet dziļāk izprast savu slimību cēloņus un veidus kā efektīvāk saglabāt labu veselību. Vairāk par ieteikumiem uzturā un dzīves veidā došām lasiet Rakstos.

Lauciņā pretī katram no raksturojumiem ierakstiet vērtējumu no 0 līdz 3, kas norāda cik lielā mērā vērtējums Jums atbilst. Kopējā punktu summa katrā lauciņā nedrīkst būt lielāka par 3:

0 – pilnīgi neatbilst,
1 – dažreiz vai nedaudz atbilst,
2 – bieži vai lielā mērā atbilst,
3 – pilnībā atbilst.

Zils raksturojums atbilst Vatas tipam (došai).
Sarkans raksturojums atbilst Pittas tipam (došai).
Melns raksturojums atbilst Kaphas tipam (došai).   

We use cookies. By continuing to use our site, you agree to our cookie policy.
Agree